Tag: การดูแลฟัน

รอยยิ้มสวยๆเริ่มต้นจากการดูแลช่องปาก

ฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญในการลดขนาดอาหารก่อนจะเข้าสู่กระเพาะ ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกาย ฟันที่ดีควรแข็งแรง ขาวสะอาด และไม่มีกลิ่นปาก หากเราละเลยการดูแลช่องปากก็จะเกิดคราบพลัค ซึ่งคราบพลัคเกิดขึ้นจากการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก แบคทีเรียเหล่านี้เจริญเติบโตได้ด้วยน้ำลายและอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เมื่อแบคทีเรียเหล่านี้รวมตัวกันกับน้ำตาล กรดก็จะถูกสร้างขึ้น กรดนี้จะทำลายเคลือบฟันและทำให้ฟันผุ นอกจากนี้…